Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor zoover zij als brug tot verdere ontwikkeling dienen. De redevoeringen van een staatsman van den echten stempel hebben onberekenbaren invloed zoo door hare methode en bouw als door de wekkende kracht, welke zij ten allen tijde op het denkeu van zoovelen uitoefenen.

Het komt mij daarom voor dat het curatorium der Thorbeckestichting, dat den stoot tot de voortzetting der uitgave gaf, dat mr. G. G. van der Hoeven, die de uitgave bezorgde, boven de redevoeringen de hoofden schreef, en een volledig register aan de geheele uitgave toevoegen zal, dat de uitgever, die de zaak ter hand nam, — een ieder, die den spreker, het tijdvak en onze instellingen wenscht te bestuderen, in hooge mate verpligt hebben.

'sGravenhacie, Octobci' 189(1.

W. THORBKCKE

Sluiten