Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

1850. lilz.

Eerste Kamer. 30 Dec

10 Oct. A rt. 8'2 Provinciale wet. . 1

14 „ Voorstel tot het aanvangen

der beraadslaging over het adres van antwoord op de troonrede \

15 „ Beraadslaging over het adres '21 Mrt.

van antwoord op de troonrede '2 '20 „

§ 1 -2

§9 H 31 „

§ 13 4

Tweede Kamer. 17 „ Beraadslaging over het adres

van antwoord op de troon- 10 Apr.

rede i;

§ 9 6

4 Nov. Interpellatie over de oprich- 13 Mei.

ting van scholen in strijd met de schoolwet van 18Ó0 13 '20 „ Wet op het Nederlander- 14 „

schap 19

Droogmaking van het Haarlemmermeer. Af- en over-

schrij ving 20

Art. 3 25

'2 Dec. Begrooting der uitgaven van

de algem. Landsdrukkerij . 20

12 „ Staatsbegrooting.

Algemeene beraadslaging . '27 10 „

13 „ Hoofdst. II art. 8. Raad van

State 36

17 „ Hoofdst. VIII. Quarantaine-

wetgeving

'20 „ Hoofdstuk V.

Algemeene beraadslaging . 38 Bestuurder provinciën, art. 5 04 Medische Politie, art. 18 08 Waterstaat, art. '28 . . . 75 17 „ ,, „ 35 ... 78 „ ,, 38 88

Onderwijs 88

„ , art, 54 ... 04 Rijksarchieven, art. 05 . . 08 Subsidie Koninklijk Nederlandsch Instituut v. Wetenschappen , art. 87 ... . 09 Premiën voor de groote visscherij, ait. 100 .... 105 Subsidie Ned. Maatschappij 19 ter bevordering van Nijverheid, art. 107 107

Eerste Kamer. Blz. Art. 110 provinciale wet . 108 Bekrachtiging van provinciale belasting in Overijsel 109

1851.

Tweede Kamer.

Wijziging der wet op het Nederlanderschap .... Ho Loting voor den Rooster van aftreding, art. 115 Kieswet 114

Idem -(18

Regeling der Reis- en verblijfkosten van de leden der

Prov. Staten 122

Art. 1 -124

Wijziging der wet van 12 Maart 1818 op de uitoefening der groote visscherij . . 125 Gemeentewet.

Algemeene beraadslaging . 128

Art. 3 147

„4 149

„5 153

„ « 158

„ 7 160

Uitlegging v/h Regl. v. orde 103 Gemeentewet.

Art, 7 (vervolg) .... 104

„23 165

„24 168

„ „ (vervolg) .... 172

„ '28 175

» 35. . 177

„38 179

„40 179

„41 181

„ 42 186

„ 5'2 189

„58 190

„00 191

„61 194

„02 195

„63 197

„07 199

„ 70 200

„ 73 201

„ 79 205

„ 89 205

„98 '200

„ 99 209

„ „ (vervolg) .... '210

„120 210

„121 211

Sluiten