Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dT;«U,Hetn veranderfas 'n het stelsel van

berekend" 'v^t"^'^TtoT h™fd<iIiikc »°»'»^. •■«>«*

vo d „tf°h6„,Hn, ï «'""f *™" »° ««•etoevfnebtgetZ S

gemeend diel ™^k,'"0 49"*- "> * He, i, gce„™ ondenk^l^^^™,,

T,Z"X1, ,iODdeP bel","ï h*"' h'J «iil.ela.ten van

ge,„L,eit°Tv»™„^ ZZUr™ T l"!Slrij<"n,r ™ d°

j„„ _ . , or een noordelijken omslag te moeten nemen

dómmePneHÏ; wonUdus't^ct ^ ^ °P ^ grondeigen*

zoodanige, hoe z.1 ik het - SSjïïSK

$£r*Tr00 sc"ch,e s"r,kor »*•de* 8'»»

zTk» \ W'JZ0 e°rst zal ,noeten worflen opgelegd eer men

ï die 3 vZ,; f" !'00f,IClijkM Mij- He'eren "IZ

of anderenlr?«rt j- P,™" '* WOrtlen ilool"delijke omslag Ot andere plaatselijke directe belastingen niet geheven alvorens de

gemeente-opcenten op de grondbelasting ™ j k I • ,rens de tot 10 m, k °, ng, op de gebouwde eigendommen

Srrrr^ r ~——i=

be.imjn 'l ,nU ,7''"' "opd«n ™ dat men zo» kunnen

X„ ° 7 " i"ofddÖk» ne gebouwde eigende,nmen

zullen moeten z,j„ bezwaard me, 5 opcenten „Cer ta JLmede S

Xg 1 o" het"' ? k:'nnen k°men W d9" blijken ,J

,iuf' , p h,!t Poraoneel zullen moeten worden gelegd 8 opcenten

irtXndfiLt 7 r -

woner v , . 6 nsten zonden worden vergroot van den be-

personeel 18^nce Am,Sterdam> wann<*r op dat pand voor het

zouden worden d-p^!!! mCer diin ,nu > dus het maximum van deze wet, het maximum Ik ° ' °i het geheel "ccn sprake van

drukkend d ë J 7 lt W" herinncrcn' hoe weinig

gel(X)f dat H ^ belaSting ™ag worden geschat. Ik

«nV P^ be8lUit Zal m°gen trCkken' dat die 5

thordeckk, Parlementaire redevoeringen, 1850-1851. 23

Sluiten