Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X cle andere betrekkelijk tot het finnntieel beheer of de belangen onzer nijverheid, tot het beleid der justitie en de verdediging des lands, werden tot stand gebracht.

Inzonderheid hebben de gemeentewet, die tot regeling van de onteigening ten algemeenen nutte, en van de bevordering, het ontslahet pensioneeren en de pensioenen van de officieren der zee- en landmacht uwe zorg getrokken. Zeer gewichtige takken van ons staatsrecht en bestuur zijn hierdoor verzekerd.

Aldus helpt gij de instellingen, welke de Grondwet wil of de verbeteringen, welke onze toestand behoeft, met kalme voortvarendheid vestigen.

De ijverige ernstige, nauwgezette medewerking, welke gij aan de Regeering hebt verleend, strekt ten waarborg, dat wij ons op den weg bevinden, die het volksbelang tot richtsnoer en doel heeft.

Zou voortgaande, mogen Regeering en Vertegenwoordiging zich vleien, dat de uitkomsten, door eene edele natie erkend en gewaardeerd, aan liet doel zullen beantwoorden.

Namens den Koning verklaar ik deze vergadering der Staten-Generaal te sluiten.

Sluiten