is toegevoegd aan je favorieten.

Het Wetboek van strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Ofschoon in de Memorie van toelichting bij art. 275 geplaatst (wellicht omdat daar meer bijzonder het vervoer wordt behandeld, om welke reden dan echter ook de toepasselijkheid op art. 276 voor de hand lag) is op alle bepalingen betreffende den slavenhandel toepasselijk de opmerking dat, vermits het op het gebied van het strafrecht om materieele waarheid te doen is, strafbaar blijft een bedekte slavenhandel die den schijn aanneemt van koelievervoer, terwijl in werkelijkheid de vervoerden van hunne vrijheid zijn beroofd en een zoogenaamd dienstcontract slechts voor de leus is opgemaakt.

De opmerking is voorzeker juist maar past mutatis mutandis ook elders, en mag allerminst leiden tot de gevolgtrekking dat aan koelievervoer kleeft een vermoeden van slavenhandel te zijn.

5. Voor de bijkomende straf zie art. 286.

Artikel 275.

Hij die als schipper dienst neemt of dienst doet op een vaartuig, wetende dat het tot het drijven van slavenhandel Jjesternd is, of het daartoe gebruikende, wordt gestraft mei gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.

Indien het vervoer den dood van een of meer slaven ten gevolge heeft, wordt de schipper gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.

Artikel 276.

Hij die als schepeling dienst neemt op een vaartuig, wetende dat het tot het drijven van slavenhandel hestemd is of gebruikt wordt, of vrijwillig in dienst blijft na die bestemming of dit gebruik te hebben vernomen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.

1. Deze beide artikelen zijn gericht tegen het dienst doen op een tot het drijven van slavenhandel bestemd of gebezigd vaartuig met de wetenschap van de bestemming of het gebruik. Het mag daarom eenige verwondering wekken dat zij ongelijk geredigeerd zijn. De schipper is strafbaar (buiten het geval dat hij zelf het vaartuig voor het drijven van slavenhandel gebruikt) wegens dienst nemen of dienst doen met wetenschap van de bestemming, de schepeling wanneer hij