Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opmerking der Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer, die voorstelde te lezen: door middel van gevaarlijke stoffen. Daarbij was geene beperking beoogd, en uit niets blijkt dat de wensch tot beperking aanleiding tot het bezigen van het woord toedienen heeft gegeven.

6. Tusschen de nos. 1 en 2 eenerzijds, en no. 3 anderzijds, bestaat dit verschil dat bij de eerste het misdrijf niet wegvalt wanneer de verzwarende omstandigheid onbewezen blijft i), terwijl bij het laatste liet misdrijf met de toediening van de stoffen staat en valt.

7. Voor de bepaling van het maximum moeten worden toegepast de beginselen, ontwikkeld in aanteekening 2 en 5 op art. 10.

Artikel 305.

Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 301 en 303 omschreven misdrijven kan ontzetting van de in artikel 28 no. 1—4 vermelde rechten worden uitgesproken.

Vgl. art. 30 20.

Artikel 306.

Zij die opzettelijk deelnemen aan een aanval of vechterij waarin onderscheiden personen zijn gewikkeld, worden, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de bijzondere door hem bedreven feiten, gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, indien de aanval of vechterij alleen zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

"2°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren, indien de aanval of vechterij iemands dood ten gevolge heeft.

1. De wetgever heeft niet ongestraft willen laten het in zwaar lichamelijk letsel of den dood bestaande gevolg van een gevecht, wanneer niet is aan te toonen voor wiens persoonlijke verantwoording de gewelddadigheid komt die dit gevolg meer in het bijzonder gehad heeft. Daarom is hier strafbaar gesteld het opzettelijk deelnemen aan

1) Hooge Raad 20 December 1897, Wbl. 7059, P. v. .1. 1898, no. 12. noyon, Het Wetb. r. Strafr., III, 2e druk. 8

Sluiten