Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£z.£r w Ü s.» T'T'* "kmi °»k«*>""

* «er "°°r 'le" """ "« »<*

Deze bekendmaking kan dan leiden te. J»»™! "onle"'l« He, i„ flan J™, ' ™ ZfJ «<>-«k »«ar

'"aar dit bezwaar mag niet J]den S'0tt® niemaild ^straft wordt, waarin het er slechts om te doen fe in "]^e 7™™ juist het stelseJ> te vinden, veroonleeld en verlaten 1) ^ Strafbare Persoon

art. 53 en 54 PUS°°" d'e last gegeven heGft, zie aanteekening 8 op

-7i-s "r 'lac,er (lastgever) bekent' *

geprocedeerd. De uitgever (of ^ f ^ ,0Ch »o. 1

de noodzakelijke verwachting hebben g^Tf! '^"7 *""*** hebbe" of of de onbereikbaarheid van den dader (of lastgever! °aVerV°lghaarheid

^ip «*»«<&>-

'le wetenschap (dat de dader of deïst^^ °pratti"g (Iat ook reikbaar zou zijn) alleen in aanm -rf 1 0flvervo^baai' of onbebestaan. Veel lij," W T *Mne8P *ij TOOraf *«*

uitgever of de drukker juist on het t 1^' (lMr het S°val ''at de dat moeielijk bij Hur en milmnt is aan'te^ven 'kf'^'

van de on vervolgbaarheid of onheil 1 ' s 20,1 bekomen

De wetensebap der "*

(«taan omdat de on vervolgbaarheid niet laterT"" T De bepaling is. wat den nit™. . 1, f opkomen.

kan den eisch stellen dat de drukker T l' °,nlogisch Slacht. Men wegens dat handelen ÜJ tZnu^r ! f ^ d*

handeling de wetenschap of de verwachtina- V°Jgt' bij ziJne

stige omstandigheid heeft celnd \f' 1 a° eene zekere toekom-

* JJtZStZJZr T 'le v00r wien

wegens eene vroeger bestaan hel1i' HUU' gesteld kan worden is raadselachtig. Wanneer moef r !"& wetensc,lal' of verwachting "itgave besta? C hfl Zi d 7'T? T«" "« ">< *

wetensol tap komt alleen in aanmeiinr'u ' ™' * *erwach,inS (*> eilim; wanneer zij blijvend is, daar

r:r ii — -15 *—

ff>ne dien de uitgever er voor hondl De nel i! f '"'U' ^houwen den™ *" <l-d«r, d. I. hij di« ,ep„* "h'" " '™™

Sluiten