Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENB SLOTBEPALING.

Artikel 475.

Het in werking treden van dit wetboek wordt nader hij <le wet geregeld.

Het in werking treden van het wetboek is bij art. 2 iler zoogenaamde Invoeringswet van 15 .April 1886, Stbl. 64, vastgesteld op 1 September 1886.

Sluiten