Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Affect, art. 37, 8, art. 41. 10.

Afkeuringsmerk. art. 221.

Afleveren van waren, art. 174.3, 4. Schuld, art. 175.

Afpersing, art. 317.

Oogmerk tot bevoordeeling, 1—4.

Vergelijking met diefstal, 7. Voorwerp der afpersing, 8.

Afscheiden van een deel van het rijk. art. 93.

Afscheuren. zie Bekendmaking.

Afschrift.

Van vonnis, art. 402. Van geheime regeeringsbescheiden, art. 463.

Afstaan en overlaten van een kind, art. 253, 1.

Leeftijd van het kind, 2. Gebruik tot bedelarij, 3. Gevaarlijke kunstverrichtingen

of arbeid, 4.

Wettig gezag. 5.

Afstamming, zie Verduistering van staat.

Afzonderlijke opsluiting, art. 11 en 12.

Bij jeugdige personen, art. 12,2. Bij bejaarden, 3. Ongeschiktheid, 4. Bij hechtenis, art. 18—20. G.

Alarmkreten, art. 142, 3.

Ambt.

Begrip, art. 28—31, 9, art. 44. 7.

Ontzetting uit het recht tot bekleeden van ambten, art. 28—31, 9.

Ambtelijk bevel.

Als rechtvaardigingsgrond, art. 43.

Wettelijk voorschrift als grondslag, 2.

Wettigheid van het bevel, 3.

Ondergeschiktheid, 3.

Onbevoegd gegeven bevel, goede trouw, 4.

Niet voldoen aan —, art. 184, 5.

Ambtenaar met toezicht belast, 2.

Opsporing van strafbare feiten , 3.

Tot verwijdering, art. 185, 186:

zie ook Samenscholing.

Ambtenaar.

Begrip, art. 28—31, 9, art. 44. 7.

Uitbreiding van het begrip, art. 84.

Rechters, 3.

Scheidsrechters, 3, 4.

Gewapende macht, 5.

Xedeilandsche ambtenaar, art. 5,6, art. 6, 1.

Misdrijven door ambtenaren, art. 6, 2.

Personen, met ambtenaren gelijkgesteld , art. 180, 7 , art. 183, art. 184, 4.

Amhtsdaad verrichten zonder bekleeding van het ambt, art. 196.

Ainbtsdwang, art. 179.

Dwingen, 1.

Doel van den dwang, 2.

Ambtsverrichting, 4.

Nalaten, 5.

Verschil met wederspannigheid, art. 180. 1.

Ambtsplicht, art. 44.

Bijzondere ambtsplicht, 3.

Sluiten