is toegevoegd aan je favorieten.

Het Wetboek van strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bestuurders.

Aansprakelijkheid bij overtredingen, art. 51, 1.

Bestuurders als zoodanig, 2. Art. 51 niet toepasselijk bij art. 441 en 442, 4. Bestuurders van eene gefailleerde vennootschap enz., zie Balans, Inlichtingen, Surséance van betaling, en art. 342. 343 en 347.

Bevel.

Ambtelijk, zie Ambtelijk bevel. Van den schipper, art. 400. Tot aanhouding, art. 464.

Bevelhebber, weigeren of nalaten van aanwending der gewapende macht, art. 357.

Bevestiging in plaats van eed, art. 207, 4.

Bevoegde macht. art. 200. 2, art. 464.

Bevoegd gezag. art. 435 3<>.

Bevoegdheid.

Ontnomene bevoegdheid, art. 411.

Overschrijding van de grenzen der bevoegdheid, art. 436.

Bevoordeeling. art. 317. 1, 2.

Van schuldeischers, zie Bankbreuk en art. 343. 346. Oogmerk tot bevoordeeling, art. 317, 318. 326. 328, 333, 334, 402. 403.

Bevriende staat, art. 115, 3, 4, art. 116, 117. 119.

Bevrijding, behulpzaam zijn, art. 191, 1.

Zelfbevrijding, 2.

Iemand, van de vrijheid beroofd, 4, 6.

Openbaar gezag, rechterlijke

uitspraak, 5.

Door eenen ambtenaar gepleegd, art. 367.

Door den schipper, art. 413.

Bewaarder, art. 198, 199.

Bewegen tot iets, art. 97. 6.

Bewindvoerder, art. 28—31. 15.

Bewusteloosheid, ait. 37. 1, art. 81. art. 243, 2, 8, art. 247. Begrip, art. 81, 5.

Toepassing op dieren, 3.

Bewijsstukken, art. 361.

Bezaaiing, zie Grond.

Bigamie, zie Dubbel huwelijk.

Binnendringen. zie Huisvredebreuk.

Binnentreden van woningen.

art. 370.

Binnentreden, 1.

Overschrijding van macht, 2.

Bladeren, art. 314, 4.

Bloedverwant, niet verschijnen, art. 445.

Bloemen, art. 314. 4.

Blijven opdringen. art. 426è«, 5.

Bodemerij. art. 328.

Boedel, onttrekken van goed, zie Bankbreuk en art. 344.

Boedelafstand, art. 340.341.344.

Boeken.

Van kooplieden, zie Bankbreuk

en art. 342, 343.

Aan boord van schepen, art. 470.