Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koninklijk huis. art. 10*. 4.

art. 112. U3.

Koopen, zie Heling.

Kooper, bedrog, art. 32».

Koopman, zie Bankbreuk.

Koopwaren, art. 334.

Doen stijgen of dalen van

prijzen, 3.

^ orspreiden van logenachtige berichten, 2.

Koppelarij, art. 250.

Minderjarigen van beide geslachten, 1.

"W etenschap omtrent leeftijd, 3. Teweegbrengen, bevorderen

van ontucht, 4, 5. Winstbejag. 6.

Kosten van executie, art. 35.

Krankzinnigengesticht.

Plaatsing van beklaagden. 0]> wien toepasselijk? art. 37,

12, 13.

Bevoegde rechter, 13.

Tijd waarvoor de plaatsing bevolen wordt, 14.

Xiet vertoonen van eenen opgenomenen krankzinnige, art. 369, 1.

Weigering van inzage der

acte, 2.

Hoofd, 3.

Opneming zonder vertooning van bevel, art. 464.

Krankzinnigheid, art. 37. 7.

Krijgsdienst. treden in vreemden —, art. 101, 1. 5, 6. Nederlander. 4.

Vooruitzicht van oorlog, 2. Oorlog met Nederland, 3.

Krijgsman, zie Kleeding.

L

Lading, scheepsvoorraad. scheepsbehoefte. art. 40S.

Landlooperij. art. 432. 3.

Door meer personen, art. 433,2. Rijkswerkinrichting, art. 434.

Landweg, art. 1(>2, 6.

Last, overmatige, door dieren gedragen, art. 455.

Lastdier laten staan, art. 427 . (!.

Laster, zie Smaad.

Lasterlijke aanklacht, zie Aanklacht.

Leger. art. 105. art. 332.

Levensgevaar, zie Hulpbetoon, Brandstichting.

Levenslange gevangenisstraf, art. 5!t.

Levensrooving op verzoek, art. 293.

Leverantie, deelnemen aan-, art. 376.

Levering, art. 105, 4.

Lichamelijk letsel door schuld.

art. 30)S. 309. Zie voorts Zwaar lichamelijk letsel.

List. art. 27». 6.

Listige kunstgrepen, art. 326. 7, art. 327.

Logenachtig bericht, zie Koopwaren.

Sluiten