Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lokbeambte, art. 47, 23. Loodsvaartuig. art. 410. 3.

Loopen.

Op bezaaiden grond, art.460. Op verbodenen grond, art. 461.

Luchtbol, art. 425», 4.

Lijk. art. 150. 5, G.

Verplaatsen en vervoeren van

opgegraven lijk, 4.

Vervoer naar eene begraafplaats, art. 14N. 4, 6. Begraven, verbergen, wegvoeren, wegmaken, art. 151,2.

Lijkschouwing beletten, art. 11(0. M

Maand. art. NS.

Machinist, optreden als-, art. 411.

Macht, iemand brengen onder eens andei's-, art. 27H.

Muiius ministra. zie Deelneming.

Maximumhetaling. art. 74.

Bevoegde ambtenaar, 5. 6. Jacht en visscherij, 6.

Tijd voor de betaling, 7. Strafverhooging en strafvermindering, 8.

Recidive, 9.

Verbeurdverklaring, 2, 3, 4. Boete en verbeurdverklaring, 3. Schatting, 2.

In beslag genomene voorwerpen, 4.

Mededeelen van berichten en inlichtingen, art. 98, 1, 3.

Medeplegen. zie Deelneming.

Medeplichtigheid, zie Deelneming en Drukpersmisdrijven.

Meester maken van schip, art. 3S6.

Meesterteeken. art. 217.

Meineed, art. 207.

Regelmatige eed, 2.

Vorm, 4.

Rechtsgevolg, 3.

Ambtseed, 5.

Valschheid, 6, 7.

Voltooiing, 9.

Strafzaken, 8.

Meisje, art. 244.

3Ienschenroof, art. 27K. Wegvoering, 1.

Onder eens anders macht bren¬

gen ,

3.

Hulpelooze toestand, 4, 5.

Merken, art. 4, 3.

Gebruik van eens anders fabrieks- of handels-merk, art. 337.

Waren, 3.

Valschelijk voorzien, 2, 4.

Begrip van merk, 5.

Aanbrengen van het merk, 8.

Nabootsen, 6.

Verkoopen, 7.

Opzet, 9.

Klacht, 10.

Zie verder Valschheid.

Mestspeciën. art. 314, 3, 4.

Metaal. op muntspeciën gelijkend, art. 440.

Metalen, verboden handel, art. 377.

Militairen, zie Ambtenaren.

Militair werk. art. 102. art. 430.

Sluiten