Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Militie, ongeschikt maken voor den dienst, art. 206.

Minderjarigen.

Onttrekken aan wettig gezag,

art. 27i>.

Verbergen, onttrekken aan de nasporingen der justitie, art. 280.

Desertie van minderjarige schepelingen, art. 3!)0, 6.

Ministerieel departement, art. 355, 1, art. 356.

Ministerieele verantwoordelijkheid, art. 1555. 356.

Misbruik van gezag. art. 4", 28, art. 365, 3.

Mishandeling, Inleiding, bladz. 3 en 4.

Begrip, art. 254. 1,3, art.

300, 1.

Materieel bestanddeel, art.

300, 3.

Opzet, 4.

Geoorloofd tuchtmiddel, art.

254. 1, art. 300, 1, 2. Benadeeling van gezondheid, art. 300, 6, 7, art. 254, 3. Zware mishandeling, art. 302,

303.

Mishandeling van ouders, kinderen , ambtenaren, art.

304, 2.

Door schadelijke stoffen, art. 304, 5.

Moord, art. 28!).

Voorbedachte raad, 1, 4.

Opzet, 2, 3.

Mos, art. 314, 3.

Muiterij, art. 102. 10, art. 204. Aan boord, art. 3!»6. 3!>7.

Muntbilletten. art. 4, 4.

Muntmisdrijf, zie Valsche munt, Muntschennis.

Voorhanden hebben van voorwerpen dienende tot muntmisdrijf, art. 214.

Muntpapier, drukwerken, gelijkende op-, art. 440.

Muntschennis. art. 210.

Uitgifte van geschondene speciën , art. 211.

Misdadige herkomst, 2. Wederuitgifte, art. 213. Buitenlandsche munt, art. 212.

Muntspeciën, art. 4. 4.

Stukken metaal gelijkende op-, art. 440.

N

Naam.

Valsche naam, art. 435.

Begrip, 5.

Viaag van bevoegd gezag, 4. Zie voorts bij Oplichting. Waren met oenen naam, waarop een ander recht heeft, art. 337, 1.

Zie voorts Merken.

Verdichte naam, art. 337. 7.

Nachtrust, art. 431. 2.

Voor nachtrust bestemde tijd, art. 13», 11.

Nadeel, zie Valschheid.

Natrekken van gouden en zilveren werken, art. 378.

Nederlander, art. 5, 2, 4, art. 83. Nederlanderschap, art. 83. 1. Niet noodig voor het misdrijf van art. 97, art. !(7. 3.

Sluiten