Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onmacht, art. 81, 4, art. 243, 2,3

Onschadelijk houden van gevaarlijke dieren, art. 425, 2.

Ontploffing, art. 157, 4, 5.

Zie voorts Brandstichting.

Onttrekken.

Aan onderzoek, art. 18}). Aan beslag, art. li)8.

Brieven aan bestemming, art. 201. Minderjarigen aan gezag, art. 279.

Medewerking van den minderjarige, 2.

Gezag, opzicht, 3.

Geweld, bedreiging, 5.

List, 6.

Goed aan den boedel, zie Bankbreuk en art. 344, 346. Goederen aan rechthebbenden,

art. 34N.

Schip aan eigenaar of reederij,

art. 3N7.

Zich (den schipper) aan het voeren van het vaartuig, art. 300.

Ontucht, art. 242. 2, art. 249. Door ouders en voogden, art. 249. 3.

Met bedienden, 4, 5. In gevangenissen enz., 5.

Ontuchtige handelingen. art. 246, 2, art. 247 , 1.

Tusschen echtgenooten, art. 246, 4.

Ontvluchting van gevangenen,

art. 10, 6.

Ontzetting van rechten. art. 28—31.

Gevolg, 3.

Duur, 8.

Keuze van den rechter beperkt, 5, 7.

Leden der rechterlijke macht, 4. Voor het leven aangestelde

ambtenaren, 4.

Ontzetting buiten het wetboek, 26.

Onvervolgbaarheid van sommige personen, art. 2. 2, 3.

Onzijdigheid, art. 100, 1.

Gevaar, 1, 2.

Voorschrift tot handhaving, 5—8.

Oogmerk, Inleiding, bladz. 7.

Oordeel des onderscheids, art. 39, 1, 2.

Voor veroordeeling moet er

van blijken, 3. Strafvermindering, 5. Rijksopvoedingsgesticht. 4. Onzekerheid van leeftijd, 6.

Oorlog. art. 87, 2, art. 97 . 5, art. 100. 10.

Oorlogsnood, art. N7, 5.

Oorlogsvaartuig, art. 86. 7, art. 410.

Opbrengen en ophouden van een vaartuig, art. 405.

Openbaar, in het-, art. 131, 3, art. 1H7, 4.

Openbaar gezag, Zaken op- bewaard, art. 200, 4.

Openbaar maken, art. 98, 1. Berichten en inlichtingen, 3. Geheim, art. 318, 2. 3. Uitspraak, art. 30..

Geheime regeeringsbescheiden, art. 463.

Sluiten