Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S

Samenloop. Roek I, Titel VI.

Begrip, 1.

Noodzakelijkheid van meer feiten, 2.

Concursus idealis, art. 55.

Eén feit, niet éene qnalificatie ,1,4.

Lichtere straf, 2.

Zwaarste hoofdstraf, bijkomende straffen, 3.

Algemeene en bijzondere strafbepaling, 5.

Verzwarende omstandigheid, G.

Voortgezette handeling, art. 56.

Op zich zelve staande feiten, 1.

Begrip, 2.

Gelijksoortige feiten, 2, 3, 7.

Eenheid van besluit, 2, 3, 9.

Eenheid van uitvoering, 4—6.

Tusschenkomende veroordeeling, 5.

Tijdelijke staking, G.

Toepassing op misdrijf en overtreding, 8.

Uitsluiting bij cnlpose misdrijven, 9, bij delicta omissionis, 10.

Straf, 12.

Valscliheid, muntmisdrijf, 13.

Motiveering van vonnis, 11.

Gelijksoortige hoofdstraffen, art.

57, 3.

Alternatieve strafbepaling, 4.

Maximum der straffen, 5.

Ongelijksoortige hoofdstraffen,

art. 58.

Ongelijksoortige en gelijksoortige, 3.

Betrekkelijke zwaarte, art. 61, 2, art. 57. 4.

Langstdurende straf, art. 58,1.

Straffen van gelijken duur, 2. Geldboete en vervangende hechtenis, 4.

Levenslange gevangenisstraf art. 5».

Ontxetting van rechten, art. 60.

Duur der ontzetting, 2. Verbeurdverklaring, art. 60, 3. Overtredingen, art. 62. Ongelijktijdige berechting, art. 63. Maximum, 2.

Het maximum bereikt bij vroegere veroordeeling, 3. Opgelegde (niet: ondergane)

straffen, 4.

Onderscheidene rechters, 5. Verandering van wetgeving, G. Vonnissen, niet in kracht van gewijsde, 7.

Samenscholing, art. 186.

Samenspanning, art. 80.

Begrip, 1.

Overeenkomst, 3.

Opzet, 3.

Uitvoering, 4.

Tot verschillende misdrijven, zie art. 96, 103. 135.

Schadelijke stoffen. art. 304.

Schaking, art. 281.

Begrip, 1.

Oogmerk, 2.

Toestemming van de minderjarige, 3.

Tegen den wil van ouders

enz., 3, 4.

List, geweld, bedreiging, 5. Klacht, 6, 7.

Nietigverklaring van huwelijk. 8.

Sluiten