is toegevoegd aan je favorieten.

Het Wetboek van strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Valsche naam. zie Naam.

Valsche order, art. 138, 0.

Valsche sleutel, art. 90.

Valsche verklaring, zie Meineed.

Valschheid in geschriften, art. 225 en volg.

Geschrift, waaruit reelit enz.

kan ontstaan, art. 225, 2. Geschrift bestemd om tot bewijs te dienen, 3, 4, 0. Koopmansboek, 5.

Valsch opmaken, vervalsehen, 7. Abus de blanc seign, 8. Oogmerk, 9.

Gebruik, waaruit nadeel kan

ontstaan, 10.

Strafbaar gebruik, 11. Authentieke acten, art. 220, 227.

Schuldbrieven enz., art. 220. Valsche opgave doen opnemen, art. 227, 1.

Oogmerk, 2.

Geneeskundige verklaring, art. 228.

Afgifte, 1.

Inhoud, 2, 3.

Oogmerk, 2.

Opzet, 4.

Gebruik, 5.

Misleiding van openbaar gezag of verzekeraar, art. 229.

Getuigschrift, art. 230.

Beispas, veiligheidskaart, reis-

order, art. 231. Contróleboelcen, art. 300.

Valschheid in rijksinerken.

Waarborg, art. 217.

Uk, art. 218.

Andere merken, art. 219. Gebruik, verkoop enz., art. 220.

Valschheid in zegels, art. 210. Zegel, 1.

Namaken, 2.

Gebruik van echte stempels, 3.

Valsch kostuum. Valsche order,

zie Huisvredebreuk.

Vechterij, zie Aanval.

Vee, art. 311. 1.

Diefstal, art. 311.

Laten loopen, art. 459, 401.

Veiligheid.

Van personen en goederen, zie Bedriegelijke handelingen en Hulpbetoon.

Van de scheepvaart, art. 100.

Teeken, 2—4.

Van den staat, art. 100 2". Zie ook BedriegeJijke handelingen.

Van het verkeer, art. 102, 11. Van voorbijgangers, art. 427.

Veiligheidskaart, art. 231.

Veiligheidsmaatregel, art. 102, 10.

Veldvruchten, art. 314. Veranderen van koers. art.403.

Verandering van wetgeving,

art. 1, 2 en volg.

Begrip, 13.

Toepassing bij appèl, cassatie

en verzet, o.

Bij samenloop, 8.