is toegevoegd aan je favorieten.

Het Wetboek van strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging tot liet plegen van misdrijf en verbodene vereeniging, art. 140.

Deelnemiug, 1.

Vereeniging, 1.

Verbodene vereeniging, 2. Plegen van misdrijf, 3, 6. Oogmerk, 4.

Opzet, 7.

Overtreding, 5.

Oprichters, bestuurders, 8.

Vergadering.

Van Regeeringscolkges, art. 95. 2, art. 121, 2.

_ Geoorloofde openbare-, art. 143. Begrip, 2.

Geoorloofd, 3.

Openbaar, 4.

Verhinderen.

In liet bijwonen van eene vergadering of de waarneming van plichten, art. 95, 8. Van vergadering, zie Vergadering.

Van toegang, art. 148, 2, 3.

Verjaring van liet recht tot strafvordering, art. 70—73. Toepassing ambtshalve, art. 70. 6.

Termijn ,1,2.

Jeugdige personen, 7, 8. Berekening, invloed van strafverhooging en strafvermindering, 3, 4.

Poging, 4.

Medeplichtigheid, 4. Alternatieve strafbepaling, 5. Aanvang van den termijn, art. 71,1. Bij meer deelnemers, 2. Valsehheid en valsche munt, 3. Menschenroof, 4.

Onttrekking van minderjarigen, 4.

Vrijlieidsrooving, 4. Burgerlijke stand, 5. Notarisambt, 6.

Sluiting, art. 72.

Daad van vervolging, 3, 4. Nietige vervolgingsdaad, 7. Bekendheid, bekendmaking, 4—6.

Schorsing, art. 73.

Begrip, 1.

Schorsing en opschorting, 2. Schorsing uit anderen hoofde dan wegens prejudicieel geschil, 3, 4.

Verjaring van het recht tot uitvoering der straf, art. 70. 77, zie ook art. 1, 11.

Termijn, duur der straf, art. 76. 2, 3.

Samenloop, 4.

Jeugdige personen, 8 en volg., art. 39, 9 en volg., art. 76. ö—10, art. 77, 10—14.

Aanvang van den termijn,

art. 77, 1, 7.

Stuiting, 2, 6.

Afbreking van de straf, 3. Ontvluchting, 4. Voorwaardelijke invrijheidstelling, ö.

Schorsing, 8.

Request om gratie, 8. Verzekerde bewaring, 9.

Verkeer, art. 162. 11.

Onveilig worden, art. 163. Belemmeren, art. 426. 427.

Verkeerde teekenen, art. 166. 4.