Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschadigen, 5.

Eigendom, G.

Opzet, 7.

Schuld, art. 351 bi$Tcckencn voor de veiligheid der scheepvaart, art. 166 (16"). Teekenen, 3.

Ten nadeele van den verzekeraar of den houder van eenen bodemerjbrief, art. 328. Oogmerk, 1.

Wederrechtelijke bevoordee-

lino- O *-}

aiIiö ? - ?

Verzekerd goed, 5.

Werken tot openhaar verkeer, art. 162.

Vernietiging van brieven. art. 373, 375.

Veroordeelde aan boord nemen, art. 412.

Verplaatsen en vervoeren van een lijk, art. 150, 4.

Verraden van versterkte plaatsen . art. 102, 7.

Verschaffen van het noodige aan opvarenden, art. -106.

Versperren, art. 162, 9, art. 427.

Verspieder.

Als verspieder dienen, art. 102. Opnemen, art. 104.

Verspreiden.

Begrip, art. 113. 3.

Oogmerk, art. 113. 1, 2, art. 132, 1.

Beleedigend geschrift, art. 113.

llt>. 271.

Opruiend geschrift, art. 132.

Geschrift met inlichting tot het plegen van misdrijf, art. 134.

Aanstootelijke afbeelding, vliegend blaadje, art. 240.

Drukwerken, stukken metaal, art. 440.

Verstandelijke vermogens, art. 37, 7.

Ziekelijke storing, gebrekkige ontwikkeling, 8, 9.

Storing, zie Zwaar lichamelijk letsel.

Verstandhouding niet den vijand, art. 97.

Begrip, 2.

Buitenlandsche mogendheid, 4.

Oogmerk ,5,6.

Verstoring der orde, art. 1N5, art. 426.

Vertegenwoordiger eener buitenlandsche mogendheid, art. 118.

Vertegenwoordiger in burgerlijke zaken, zie Klachtdelicten.

Vertoonen. art. 369.

Verval van het recht tot strafvordering en van de straf, Boek I, Titel VIII.

Transactie, afgeschaft voor de jachtwet, 1; behouden bij belastingzaken en overtreding van waterschapsreglementen, 2.

Visscherij in de Noordzee, 3.

Zie verder Dood, .Maximumbetaling , Non bis in idem, Verjaring.

Sluiten