Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De nieuwe verkrijger van het auteursrecht van mijnen commentaar op het wetboek van strafrecht, de heer Gouda Quint, achtte het van belang dat de tweede druk zou worden aangevuld met eene bespreking van hetgeen jurisprudentie en literatuur sedert de uitgave ter bearbeiding hebben opgeleverd.

Ofschoon aan eenen commentaar naar mijne meening niet in de eerste plaats, als b. v. aan eene verzameling van rechterlijke uitspraken, de eisch gesteld kan worden van „up to date" te blijven, meende ik door samenstelling van een supplement aan het verlangen van den uitgever te moeten voldoen. Op eene enkele plaats heb ik van eigene gewijzigde opvatting rekenschap gegeven.

September 1907. T. J. N.

Sluiten