Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stbl. 107, met betrekking tot voorkoming van aanvaring, ontheft het nakomen van zulke voorschriften op zich zelf niet van verantwoordelijkheid volgens dit artikel, dat schuld in het algemeen strafbaar stelt en ze niet beperkt tot het niet nakomen van wettelijke voorschriften, Hooge Raad 3 Juni 1907 (Wbl. 8560, P. v. J. 675).

Artikel 170.

In den afgedrukten tekst is eene drukfout binnengeslopen: in no. 1 moet voor „een ander" gelezen worden: goederen.

Artikel 179.

Bij 5. Dat nalaten slechts betreft'en kan eene nog niet aangevangene handeling besliste de Hooge Eaad bij arrest van 26 Juni 1905 (Wbl. 8255, P. v. J. -179).

Artikel 180.

Bij 1. Bij een arrest van 12 Maart 1906 (Wbl. 8349, P. v. J. 531) bracht de Hooge Raad onder dit artikel de geweldpleging op eenen spoorwegbeambte, die niet anders deed dan den dader gelasten eenen overweg bij het naderen van eenen trein te verlaten. In het geven van het bevel ziet de Hooge Raad eene werkzaamheid in de rechtmatige uitoefening der bediening, in overeenstemming trouwens met de reeds door mij vermelde arresten van 1896, en op zich zelf volkomen juist; maar daarmede is niet goedgemaakt de beslissing dat die geweldpleging nu ook verzet opleverde. Hier worden de grenzen tusschen wederspannigheid en mishandeling van eenen ambtenaar in de uitoefening zijner bediening weggevaagd, en wordt m. i. voorbijgezien dat wederspannigheid zich in de persoon van den ambtenaar richt tegen diens werkzaamheid, tegen eene handeling die men wil beletten, anders is er geen verzet. Aan een bevel kan men wel ongehoorzaam zijn, men kan er zich niet tegen verzetten, ook omdat de in het bevel gelegene handeling reeds is afgeloopen wanneer het naar aanleiding daarvan gepleegde geweld eenen aanvang neemt.

Een geval van handelend optreden zag daarentegen te recht het Gerechtshof te Arnhem (19 Juli 1905, Wbl. 8312, P. v. J. 495) in het vervolgen van eenen strooper door eenen ambtenaar. De vervolging is eene handeling en zij richt zich rechtstreeks tegen den vervolgde.

Artikel 184.

Bij 2. Terecht besliste het Gerechtshof te Leeuwarden bij arrest van 19 Mei 1904 (Wbl. 8110, P. v. J. 398) dat, hoewel politieambtenaren in

Sluiten