Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mag worden toegegeven dat het misdrijf onder verzwarende omstandigheden gepleegd niet een ander is dan zonder die omstandigheden, bij de daaruit gemaakte gevolgtrekking wordt niet in het oog gehouden dat de verhooging Wegens herhaling niet verbonden is aan het plegen van bepaalde misdrijven maar aan het beloopen van bepaalde straffen; de straf kan worden verhoogd, zeggen de artt. 421—423. Al is nu in art. 304 sprake van hetzelfde misdrijf als in de voorafgaande artikelen, het bepaalt toch zeker eene andere straf; de gevangenisstraf van 2 jaar verhoogd met een derde, is niet bepaald in art. 300, die van 3, 6, 9 jaar verhoogd met een derde niet bij art. 301, die van 8, 10 jaar evenzoo verhoogd niet bij art. 302, de met een derde verhoogde straf van 12, 15 jaar niet bij art. 303.

En nu in art. 422 niet staat: de straffen wegens mishandeling (waaronder die van 304 begrepen zou kunnen zijn), maar: de straffen van art. 300—303 kunnen worden verhoogd, is de toepasselijkheid op de straf, bepaald bij art. 304, uitgesloten.

De redeneering van den Hoogen Raad schijnt mij echter toepasselijk op het omgekeerde geval: mishandeling vallende onder art. 300—303 gepleegd na mishandeling vallende onder art. 304, omdat daarbij alleen gevraagd wordt naar het vroeger begane misdrijf, en de straf waarop de verhooging zou moeten worden toegepast in art. 422 is genoemd. Terecht is die redeneering toegepast in het arrest van 5 Februari 1906 (Wbld. 8338, P. v. J. 521).

Artikel 425.

Bij 2. Het is niet vereischt dat werkelijk schade is toegebracht; Hooge Raad 4 Januari 1907 (Wbl. 8488, P. v. J. 659).

Artikel 437.

Bij 1. Onmiddellijk inschrijven wordt geëischt in een vonnis van den Kantonrechter te Leiden van 4 Februari 1907 (Wbl. 8519) omdat zonder dien eisch de werking der bepaling illusoir zou zijn. Het argument, wellicht uitstekend pro jure constituendo, rechtvaardigt niet eenen eisch die in de wet niet te lezen staat.

Artikel 442.

In den afgedrukten tekst zijn onder 2° weggevallen na bestuurder de woorden: of commissaris.

Sluiten