Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEER- EN LEESBOEK

TEN GEBRUIKE BIJ HET ONDERWIJS IN DE

GESCHIEDENIS DER NEDERLA.NDSCHE LETTERKUNDE

OP

Gymnasia en Hoogere Burgerscholen,

DOOR

Dr. w. van schothorst,

Leer air aan het Gymnasium en de H. B. School te Amersfoort.

EERSTE DEEL. (1200—1700).

KEMINK & ZOON,

OyER DEN DOM TE UTRECHT.

1906.

Sluiten