Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD1).

Bladz.

Inleiding 1

Afstamming; 't Frankisch overheerschend; Schrijftaal;

tot 16e eeuw Dietsch; later Neder-Duitsch, Nederlandsch, Hollandsch; Dietsch veel dialectische eigenaardigheden;

weinig handschriften over; Henric van Veldeke.

EERSTE TIJDVAK (1200-1550).

I. De Ridderromans 3

Al«km. Opm. Beteekenis ridderroman; oorsprong; verdeeling.

§ 1. Frankische Romans 3

Inhoud; kunstwaarde; karakterteekening; Carel ende Elegast; Reinout van Montalbaen.

Carel en Elegast: inhoud; Het gevecht tusschen Karei en Elegast; De Diefstal.

§ 2. Britsche Romans 11

Oorsprong; kenmerken; inhoud; verdeeling; ridderlijke deugden; Walewein; Graalromans; populariteit.

Walewein: inhoud; IVa'ewein aanvaardt den tocht; Het gevecht met den draak; Het Wonderbed.

§ 3. Oostersche Romans 19

Oorsprong; Floris ende Blancefloer door Diederic van Assenede.

Floris ende Blancefloer: inhoud; Floris komt in den burcht.

II. Het Dierenepos 23

Alqem. Opm. Doel; afkomst; Roman de Rénart.

Van den Vos Reinaerde; 1250; bewerking; bedoeling; populariteit.

Van den Vos Reinaerde: inhoud; Bruun leert honing stelen.

1) Wat cursief gedrukt is, heeft betrekking op de opgenomen fragmenteu.

Sluiten