Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog grootcre rol. Het Graal is volgens de „verchristelijkte" legende de schotel, waaruit Christus met zijn jongeren het laatste avondmaal heeft gebruikt. Door Jozef van Arimathea naar Engeland overgebracht, is het daar verloren geraakt. Het schenkt aan den bezitter moed, ridderlijkheid en eeuwige jeugd, en is slechts terug te vinden door een volmaakt ridder. Tal van ridders trachten het Graal te vinden, maar telkens bezwijken zij voor de een of andere verleiding, zoodat zij hun doel niet kunnen bereiken. Hun zwerftochten om het Graal te vinden, leveren de stof voor deze romans.

In Frankrijk, waar ridderlijke hoofschheid in hooge eer stond, werden de Britsche romans met graagte gelezen; bij ons echter waren zij niet nationaal, en drongen zij, in tegenstelling met de nationale Frankische romans, niet tot het volk door.

Inhoud van den roman van Walewein.

Op oen hofdag van koning Arthur komt plotseling eon bizonder schoon on kostbaar schaakbord de zaal binnenzweven. Het is echter onmiddellijk weer verdwenen. De koning looft nu een grooten prijs uit voor dengene, die het schaakbord voor hem weet te veroveren. Ridder Walewein begeeft zich weldra op weg, en komt na een gevecht mot een draak bij koning Wonder, die de bezitter is van het schaakbord. Walewein kan het echter niet van hem krijgen, dan tegen inwisseling van het „zwaard met de twee ringen," dat in 't bezit is van koning Amorys. Na allerlei wonderlijke avonturen komt Walewein eindelijk op Araorys' burcht aan, waar hij vriendelijk wordt onthaald. Amorys wil hom echter het zwaard slechts overhandigen op voorwaarde, dat Walewein voor hem do schoone Isabele, koning Assentyn's dochter, zal weten te schaken, die door haar vader streng wordt bewaakt. Waleweins tocht naar koning Assentyn is weer een aaneenschakeling van de zonderlingste avonturen. Toch weet hij den burcht te bereiken, en door do kracht van het wonderzwaard het kasteel binnen te dringen. Hij wordt echtor weldra ontwapend en gevangen genomen. Het gelukt hem evenwel te ontvluchten met Isabele, op wie hij ondertusschen verliefd geworden is, evenals zij op hem. Zij trokken onder eon reeks van wonderbare voorvallen naar koning Amorys, die intusschen, gelukkig voor hen, gestorven is. Weer heeft Walewein tal van moeilijkheden te over-

Sluiten