Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat raeddi Brunen te doene?

Dat hi was sterc ende coene Sal hem niet ghehelpen moghen. 145 Hi sach wel, hi was bedroghen:

Hi begon brieschen ende hulen.

Bi was begrepen bi sier muien So vaste, ende bi den voeten voren: Al dat hi pijnde was verloren,

150 11 ine waende nemmermeer ontgaen. Van verren was Reinaert ghestaen Ende sach coraen Lamfreide Die up sinen hals brochte beide Een scaerpe aex ende ene baerde. 155 Hier mooghdi horen van Reinaerde, Hoe hi sinen oom ghinc rampineren. „Oom Prune, vaste gaet mineren!

Hier coomt Lamfroit, ende sal u scinken: Haddi gheten, so souddi drinken." 160 Na der talen so ghinc Reinaert Weder te sinen castele waert Sonder orlof: ende mettien Hevet Lamfroit den bere versien,

Ende vernam dat hi was ghevaen. 165 Doe ne was daer gheen langer staen. Hi liep wech metter haest Daer hi die hulpe wiste naest,

Daer dat naeste dorp stont:

Ende dede hem allen cont 170 Dat daer stont ghevaen een bere. Doe volchde hem een mekel here. Int dorp ne bleef man no wijf:

Den bere te nemene sijn lijf,

Liept al dat lopen moclite.

175 Sulc was, die enen bessem brochte,

Sulc enen vleghel, sulc een rake:

Sulc quam ghelopen met enen stake,

So si quamen van hare werke:

Selve die pape van der kerke 180 Brochte enen cruusstaf,

Die hem de coster node gaf.

Die coster droech ene vane Mede te stekene ende te slane.

Spapen wijf vrauwe Julocke 185 Quam ghelopen met haren rocke

Sluiten