is toegevoegd aan je favorieten.

Leer- en leesboek ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde op gymnasia en hoogere burgerschoolen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 Om te boscorraeno haers horen leven; Ende dies toghen si noch vele Nachts cndo al met haren ghebele.

Drie manieren sijn van honden,

Also als onse boeke orcondon: 15 Die edelste fijn, hoech ende lanc Ende snel in lopeno ende in ganc; Ende dese sijn goet ter jacht. Te bassene hebben si gheene macht. Owi! die honden die niet ne bassen, 20 Hoe si alle daghe wassen,

Dese edele honde van der jacht! Edelinghe hebben nu die macht Over dat kerkelike goet,

Daer Jesus omme storte sijn bloot. 25 Dit souden hebben ons Heren lede, Nu hevet al die edelhede.

Ende dese honde ne bassen niet (Bassen prediken bediet);

Want edelinghe niene leeren 30 Daer si volc mede bokeeren;

Maer si neeren hem metter proie. Een edelinc die hevets yoie,

Als hi vrouwen bedriegen mach:

Dits sine proie ende sijn bejach. 35 Andre manieren heten bracken, Met langhen oren, entie backen Na die diere, ende rieken wel,

Ende alne sijn si niet so snel,

Si maken die beesten moede. 40 Ooc vint men riekende so vroede, Die al dore in den wouden Emmer haer eerste spoer behouden. Huushonde dats die darde maniere: Ende al ne rekent mense niet so diere, 45 Nochtan sijn si in der wachte Nuttelijc bi daghe ende bi nachto