Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ruraen heren liove.

Ic sie don valscen wel ontfaen, Die de heren connen dwaen Ende plucken van den stove; 10 Ende ic sie den rechten slaen,

Beedc bespotte 1 ende vaon,

Al se die meso in die clove Recht offene God verscrove."

8.

Sint scalke droegen overeen, 15 Dat neen was ja, ende ja was neen Ende hem dat wijsheit dochte,

Ende edelheit daer omme green, Wat daer wasdom ute scheen Wanen dat comen mochte,

20 So es edel herte worden steen;

Want haer ontfaermet dinc engheen Dan daer men geit ute cnochte.

9.

Wat sal segel ende was,

Ende brieven, die gewagen das 25 Yan dat lantsheren geven?

Hets al niet, hets een gedwas: Alse lief hat mi een wilt sas Oft een Yriese bescreven.

Trouwe es broescer dan een glas; 30 Die hier te voren so sterc was, Soe es te broken bleven.

37.

„Lieve Jacop, so berecht mi, Of dat volc al comen si Van den eersten Adame, 35 Twi es deen edel, dander vri, Die derde eygijn man daerbi ? Wanen quara dese name ? Twi segtmen ten dorpre: „Fil Ganc wech, Gol onnere di! 40 Du best der werelt scamel"

Sluiten