Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. STABAT MATER.

Maria stont met groten rouwe,

Seere beweent met goeder trauwe,

Biden cruce, daer Jhesus an hinc. Met drouver herten moest soene scouwen, 5 Haer lieve kint, dorsteken, dorhouwen; Tswert des rouwen haer herte dorghinc.

Hoe droeve ende hoe onblide Was die moeder ghebenedide Om haer kint, den waerden zone, 10 Doe zoe hem zach die pine liden, Al dorsteken up eene zide,

Ghecroont met eenre felre crone.

Wie es, die niet wenen en mach Met Marien, ende dit gheclach 15 Helpen draghen, ende dit torment,

Dat zoe scauwede zonder verdrach,

Al upten goeden vrindach,

Daer Jhesus leet zijne zware ellent.

Soe sachene vor smenschen zonden,

20 Haer lieve kint, den feilen honden Televeren ter pine ant hout;

Soe sachene daer zo zere wonden Dor handen, dor voeten, ter herten gronde, So dat zijn lechame wert al cout.

25 Hier omme, moeder alre minnen,

Doet ons verdrouven onze zinnen,

Dat wi bekennen dat grote wee,

Dat onze herten ontsteke van binnen Met Gods minne, dat wi bekinnon 30 Gods rike ende begheren emmeer.

enz.

Sluiten