Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 Sondich. Laet dalen u horenen;

Wat willen wij deen den ander smiten? Belet. Men en can ons niet meer ghewyten:

Wy hebben ons best ghedaen alle bee. Sondieh. Ghy hebt mijn ribben gesmeten ontwee. 20 Belet. Soe doen de mijn oec, des moet ic hulen.

Belet Wy hebben hier gedaen, by den wonden.

Borre! laedt ons van hier vervliegen, Wij sullen noch menigen mensch bedriegen.

Amen. Explicit.

Smeken fecit.

DE NAPROLOGHE.

6e en laatste couplet.

Ghij meret, hoe ment besteedt in der kercken, Dat men den Sacramente gheeft ter eeren, In de capelle tot veel werken,

U allen ter liefden, vrouwen ende heren; 5 Ons bewijs wilt in dancken bekeren.

Opdat des salichheit sou vermeeren,

Hebben wij van den Sacramente gespeelt,

Daer met dat men u Gode beveelt.

Amen.

§ 2. Het Wereldlijk Drama.

De wereldlijke drama's kunnen we verdeelen in twee groepen: de ernstige of abele spelen, en de comische spelen of sotterniën.

Uit het laatst der 14" eeuw is ons een handschrift over gebleven met 3 abele spelen, 6 sotterniën, en een spel van den Winter ende van den Somer.

Het laatste is misschien wel het merkwaardigste, omdat het de bewerking is van een zeer oude en geliefde stof. 't Is een debat tusschen den winter en den zomer, elk door aanhangers bijgestaan, over de vraag wie van beiden de voorkeur verdient. De beslissing wordt overgelaten aan vrouw Yenus, die beiden goed vindt, en tot de conclusie komt, dat deen zonder dander niet tvesen en mach.

Sluiten