is toegevoegd aan je favorieten.

Leer- en leesboek ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde op gymnasia en hoogere burgerschoolen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Overdreven Beleeftheyt.

Kibbelen wien 't aen de hooger hand te gaen best past, Later kouien als 't hoort, genoodt sijnde te gast,

Niet willen sitten, daar 't de waerd sal bevelen , Het tafelbort, hem gegeven, een ander Toorleggen, Om 't derde woort Uwe Liefde of Wijsheyt seggen, Wie 't eerst door een nauwe deur sal gaen, krakeelen, Onder 't geselschap, dat tegen elkander vrij is,

Dunkt mij niet, dat het beleeftheyt, maar koertesy is.

d. Amsterdams drie kruysen.

De geusen kruysen ons met geweldt,

't Hof van Borgonje kruyst ons om geldt,

De raad kruyst de burghers en de boeren,

Moghen wij dan niet drie kruysen in 't wapen voeren

e. Bekocht.

Die met vette voeren koopt een maghere gans,

Die is bekocht voor een maeltijt, maer

Die een maghere koe koopt met een vette pans,

Die is bekocht voor het gantsche jaer;

Dan dien een quaet wijf om niet wordt gegeven.

Die is bekocht voor al sijn leven.

II. Uit: Raadselen.

a.

Van binnen hol ben ik, een vierkant gemack, Dicht sijn mijn wanden, een gat is mijn dack, Mijn hart is vier, mijn maag met een drei,

Is in een oren; gebakken van gekneden klei; Meest ben ik ondersaet van dat elck man begeert, Daer het lustighe Troyen om is gedestrueert.

•/oo}s u$g