Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80 *^er* Ten komt mayn niet te pas

Te antwoorden asse kick ensicht of handen was Gay sul na mayn mont zien, en hooren na mayn hemmen. Haelt mayn yvoren kam, ick moet mayn hoot wa kemraen.

Rob. Hey dat isset ientje, soo myn ooghen wis zien, 85 Soo igset uyt de start Tan ien schelle-vis bien. '

Jer. Wat saydy een drol een; hoe staen nu mayn locken!

Rob Sy krullen as een wyngert, seecker sonder jokken:

Jer. Wat dunckt u van myn hayr, en ist niet schoon en blont ?

Rob. Ghelijck een Enghels Knijn , het wert al moytjens bont. 90 Jer. Hoe staet mayn de Bonet, en dese jente vaertjes ?

Rob. Joncker jou hoetje staet wel netjes op drie haertiens 't Is dubbelt ondieft.

^er' "oe past my dese kraech?

En staetse my al wel ?

95 Rob. Joncker is dat een vraegh,

En sou jou goet niet fray, niet wel en aerdigh passon,

Jou Moer hetter jou lijf, van joncks na laten wassen.

Jer. O Robbeknol dach ghewaer, dat is soo excellent,

't Is vanden ouwen Wolf.

100 Rob. Ick heb hem noyt ghekent.

Jer. Ick weet geen geit soo lief, daer ick het voor sou gheven, Want meester Tomis noyt soo goet moockten zayn leven, Sie daer hoe daget gruys daer af stuyft dick en vol,

'k Wed' ick hou overmidts daer mee een sack met wol. 105 Rob. En ick een Roggen-broot met dese beene tanden,

Al wast van twaelf pont, ick brochtot heel ter schanden. Jer. O 't is een goet stuck werks, maer hoeP 'tsteeckt door de schay. Rob. Dats ops:en Hovelinghs, een Edelman staet dat fray. Jer. Rob'knol ick ga eens uyt tot ons Pastoor en Koster, 110 Wat missick, paysse kick, mayn houten Paternoster? Rob. Daer gaet den armen bloet wel fier en moedich uyt,

Dats ops'en genevoys, nou moytjens as de Bruvt.

Jer. Wel Robbert maecktet bedt, het huys wert ou'bevolen,

Haelt wooter, sie wel toe, da ons niet wart ghestolen, ' 115 Soo g'uyt gaet, sluyt de Poort, en lecht den sleutel,'dan Op dese Richel, op dat ick inkomen kan,

En slagot 't eten gay, dat 't geen Ratten verderven. Rob. Quammer een Muys in huys hy sou van honger sterven. Hoe groots treedt hy daer heen, hoe aerdigh op syn pas, 1°.0 Soumen niet segghen dat het selfs syn Hoochheyt was, Of yemant van gyn Raet, soo trotsch is hy van wesen ?

Heer daer ghy send' de sieckt, daer stierdy oock 't ghenesen. Die dees myn Heerschip sach soo kloeck en wacker gaen,

Sluiten