Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noit uitgesproken, noch te spreken— • Vergeef het ons, en schelt ons quyt 35 Dat geen verbeelding, tong, noch teken U melden kanf Ghy waert, ghy zyt, Ghy blyft de zelve. Alle Englekennis

En uitspraeck, zwack , en onbequaem, Is maer ontheiliging, en schennis: 40 Want ieder draeght zyn' eigen naem, Behalve ghy. Wie kan u noemen

By uwen Naem P yie wort gewyt Tot uw Orakel? wie durf roemen? Ghy zyt alleen dan die ghy zyt, 45 U zelf bekent, en niemand nader.

U zulx te kennen, als ghy waert Der eeuwigheden glans en ader ;

Wien is dat licht geopenbaert?

Wien is der glansen glans verschenen ? 50 Dat zien is noch een hooger heil Dan wy van uw genade ontleenen;

Dat overschryt het perck, en peil Van ons vermogen. Wy verouden In onzen duur; ghy nimmermeer. 55 Uw wezen moet ons onderhouden.

Verheft de Godheit: zingt haer eer.

Toezang

Heiligh, heiligh, noch eenB heiligh,

Driemael heiligh: eer zy Godt.

Buiten Godt is 't nergens veiligh. 60 Heiligh is het groot gebodt. Zyn geheimenis zy bondigh.

Men aenbidde zyn bevel.

Dat men overal verkondigh'

Wat de trouwe Gabriël 65 Ons met zyn bazuin quam leeren.

Laet ons God in Adam eeren.

Al wat Godt behaeght, is wel.

Sluiten