Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgezonderd 121, a, 5 uitstekend. uphouden 74, 52 opvoeden.

up mijn lijf 81, 108 bij mjjn leven,

bij mijn ziel!

upsien 45, 7 gelaatsuitdrukking. up tie wile doe 13, 8 in dien tijd.

laen 157, 48 vaan, maat voor bier,

4 maatjes.

vaen 8, 58 vangen.

vaddaert 70, c, | luiaard.

vant 50, 64 met infin. is een omschreven imperatief.

vare 5, 14 vrees.

vate dat. v. vat 7, 16 doosje. ver 46, 64 vrouw.

verbrawen 17, 85 bewegen.

verde 11, 168 vaart, weg, tocht. verdochte 11, |70 leed deed.

vergeven 28, 69 geven.

vergier 36, 65 boomgaard.

verclaeren 134, ||3 te kennen geven. vermieden huren 64, 118 verhuren. vernoemt 134, 103 bekend als.

vernoy 35, 39 verdriet.

verscoven 100, f, 14 belust op. verscrove 47, 13 verstiet.

verseten 20, 3 ongebruikt voorbij laten gaan.

verspuwen 50, 67 verfoeien. verstringhen 100, d, 17 bijeenbrengen. verteecht 99, a, 17 verloochendet,

naliet.

veruwede 50, 57 verfde.

vesen 100, c, 15 fluisteren.

ver sper eye 101, f, 20 vroegmaal.

vile nicli 54, 5 gemeen.

vingherlinc 54, 25 ring.

viveUre 22, 92 vlinder.

vlegghen mv 6 30 scheuren, spleten.

voor heen 136, 169 vooruit!

voort uert 14, 41 vooitaan.

vont 74, 45 vondeling.

vorderen 183,29 bevorderen, voorstaan.

vreischen 22, 73 vragen.

vri 74, 31 wijs, bekend

vrome 28, 83 voordeel, buit.

vromech 45, 18 dapper.

vroude 59, 18 vrougdo.

vruchten 27, 12 vreezen.

Wanen 70, 29 waar vandaan.

toanc (sonder) 37, C, 8 zonder dralen. waren, 194, 16 houden, hoeden.

veder 46, 41 hamel, ram.

tvene 48, 72 droefenis, jammer. wet (bi miere) 8, 72 bij al wat mij

heilig is.

wigant 15, 86 strijder, held.

wile 37, 51 sluier.

windewait 8, 52 waait in den wind. wine 14, 144 wij niet.

woet, 6, 25 waadde, stroomde.

wych 48, 48 strijd.

Ye of ie 14, 49 ooit.

ydelen 215 9 ijl worden yoie 44, 32 vreugde.

yvare 18, 5 ivoor.

Zeewort (te) 222, 28 ter zee.

zyen 49, 29 trekken.

zonders 137, 28 bizonders.

zuipen 179, d, 3 drinken,

zwaeger 140, 71 schoonzoon.

Sluiten