Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Blad;.

Kiiieuiativa van <!e beweging eens lieliaaius om een vast |»unt. 16

Wenteling om een vaste as 16

Hoeksnelheidsvector 17

Toepassing op de bepaling van de snelheid en de versnelling

van een punt, dat zich willekeurig in een plat vlak beweegt. 17 Snelheid van een punt eens lichaams, dat om een vast punt

beweegt 18

Versnelling van een punt eens lichaams, dat om een vast

punt wentelt 22

Meetkundige voorstelling van de versnelling van een punt eens

lichaams, dat om een vast punt wentelt 23

Hoekversnellingsas en hoekversnellingsvector bij de beweging

van een lichaam om een vast punt 25

Parallelepipedum van hoekversnellingsvectoren 25

Hoek tusschen de hoeksnelheidsas il en de hoekversnellingsas ilj. 26 Analytische uitdrukking voor de versnelling van een punt eens

lichaams, dat om een vast punt wentelt 26

Hoekversnellingsassen en hoekversnellingen van hoogere orde. 26

HOOFDSTUK IV.

Kineniatica van de willekeurige beweging eens lichaams en ais bijzonder geval die van de beweging evenwijdig

aan een plat vlak. 27

Vergelijking van de schroefas 28

Versnelling van een punt eens lichaams, dat een willekeurige

beweging heeft 30

Snelheid en versnelling van een punt eens lichaams, dat een beweging evenwijdig aan een plat vlak heeft, of van een punt eener vlakke figuur, die in haar vlak beweegt ... 30

HOOFDSTUK V.

Kiiiemnlica van de beweging van vloeistoffen en gassen. 32 HOOFDSTUK VI.

Kineinatiea van de betrekkelijke beweging van een punt. 35

Hoe bepaalt men de betrekkelijke beweging uit de volstrekte of omgekeerd 36

A

Sluiten