Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII.

Bladz.

Kracht, massa, arbeid, hoeveelheid van beweging, krachtfunctte. 39

Kracht is de oorzaak van de versnelling 39

Eenheid van kracht, van massa, van versnelling 4l

^ogenblikkelijke krachten (stooten, impulsies) 42

Hoeveelheid van beweging 43

Impulsievector

Arbeid van een kracht van standvastige grootte en richting. 44 Arbeid van een kracht die voortdurend verandert van grootte

en richting

Eenheid van arbeid 45

Krachtfunctie 4^

HOOFDSTUK VIII.

Statica. 47

Herleiding van een stelsel krachten, dat op een vast lichaam

werkt 47

Moment van een kracht ten opzichte van een rechte lijn . . 49 Standvastige grootheden bij de herleiding van een stelsel krachten,

dat op een vast lichaam werkt 49

Herleiding van een stelsel evenwijdige krachten 5'

Het gewicht en het zwaartepunt van een lichaam .... 54 Evenwicht van een stelsel krachten, dat op een vast en 111

zijn beweging geheel vrij lichaam werkt 55

Het beginsel van virtueele verplaatsingen voor een stelsel

krachten, dat op een vrij lichaam werkt 58

De coordinaten en het aantal graden van vrijheid van een

lichaam

De vorm van de evenwichtsvergelijkingen van een stelsel krachten op een vrij of niet vrij lichaam of stelsel lichamen werkende, zooals die bepaald worden door de toepassing van het be-

beginsel van virtueele verplaatsingen 6°

Methode van vrijmaking '

Standvastig (stabiel), wankelbaar (labiel), onverschillig (indifferent) evenwicht van een lichaam

Sluiten