Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stelling Elke willekeurige beweging van een lichaam kan voortgebracht worden door een met het lichaam verbonden regelvlak te wentelen om en te verschuiven langs de beschrijvende lijn, die het met een vast regelvlak tn de ruimte gemeen heeft.

Bepaling. I)e gemeenschappelijke as van wenteling en verschuiving heet de oogeitblikkelijke schroefas van de beweging.

HOOFDSTUK II.

De kinematica van de beweging van een punt.

In de kinematica zullen we achtereenvolgens de volgende gevallen behandelen :

de kinematica van de beweging van een punt,

van een lichaam om een vast punt,

van een vrij lichaam,

van een vloeistof of gas,

van de betrekkelijke beweging van een punt.

De kinematica van de beweging van een punt.

De plaats van een punt wordt aangewezen door drie (rechtof scheefhoekige) coordinaten.

Blijven deze dezelfde, dan is het punt ten opzichte van het

coördinatenstelsel in rust.

Veranderen zij met den tijd, dan zijn ze functies van den tijd, en de beweging van 't punt is bekend, zoodra die functies het zijn.

De baan van het punt is de kromme, welke het punt bij zijn beweging beschrijft. De vergelijking van de baan wordt gevonden, door uit de bekend onderstelde vergelijkingen

x =f, (/), y = fi (f), * = /» O <!>

tusschen de coordinaten van t punt en den tijd dezen te elimineeren

Meetkundig beschouwd komt dit hierop neer, dat de beweging van 't punt vervangen wordt door (ontbonden wordt in) de drie rechtlijnige bewegingen van de projecties van t punt op de coordinaatassen. (-2'

Sluiten