is toegevoegd aan je favorieten.

Theoretische mechanica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgens de richting (« + y) loodrecht op den voerstraal:

x' sin 0 -f y' cos ö == r t' (x)

en heet tangentiale snelheid bij de beweging in een cirkelomtrek

Verder is de versnelling van het punt ten tijde / in de richting van den voerstraal :

•*" cos i +y sin 6 = r" — r«'« = radiale versnelling, (2) volgens de richting {<> + ~) loodrecht op den voerstraal:

— x" sin 0 ƒ cos i = 2 r' 0' + r i" = —

r dt 3;

en heet tangentiale versnelling bij de beweging in een cirkel.

Snelheid van een punt eens lichaams, dat om een vast punt beweegt.

We kiezen het vaste punt tot oorsprong O van twee rechthoekige assenstelsels, het eene OXYZ vast in de ruimte, het andere OXYZ vast met het lichaam verbonden. De stand van het beweeglijke assenstelsel OXYZ, op zeker tijdstip t van de beweging, ten opzichte van het vaste OX~~Y~Z zullen we bepalen door de richtingscosinussen der assen twee aan twee genomen, aangewezen door het volgende tabelletje :

X Y Z

X i a a. a,

Y b b, b3 (4)

Z c c, ct

Tusschen deze negen richtingscosinussen bestaan twaalf betrekkingen, waarvan we er zes opschrijven :

a*-h a,' = i , i' + V + V= i, c' + ct'-hc1*=i

b c ~l~ c, -f- bt ci = o c a -f- c, a, -f- ct a2 = o (e)

a b -)- a, b, -)- a% bt = o.