Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We kunnen nu de vergelijkingen (3) op de volgende wijze schrijven:

q r I

vx= — ry + q z =

y z |

I r P

Vy= VT - pz = \ zrx ( I

I P Q

Vz = — q x + py =

I x y

Uit deze vergelijkingen trekken we de volgende besluiten:

Iu. De coordinaten van de punten des lichaams, welke voldoen aan de vergelijkingen

x — v — z / > p q r (2

zijn ten tijde t in rust. (2) is dus de vergelijking van de oogenblikkelijke as n van wenteling. De hoeken (n X), (n F), (n Z), die ze met de beweeglijke assen majctfj^ zijn bepaald door

cos (si X) _ cos (n Y) _ cos (n Z) 1 ,

P 9 r ~ 1/p-1 q"+~' ~ 1T ' (3)

2°. Uit

p q r

pvx + qvy + rv,= p q r = 0 x y z

volgt: -P- + X + r = cos (n V) = o (4) ^ bi V u v u v

als (n V) de hoek is tusschen de oogenblikkelijke as en den snelheidsvector V van het punt (x, y, z).

3°- Uit

I x y z I

x vx + yvj, + zvz = p q r =0 \x y z j

volgt, als V x2 +y2 + «' = c de lengte is van den voerstraal R naar het punt (j»r, y, z):

Sluiten