Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ontbondenen ax, az van de versnelling a van 't punt volgens de met de beweeglijke assen samenvallende vaste assen zijn derhalve

„ _ 1 r , 4' r'

' vyvz y z a, _ ' f + *' | (I)

| V, Vx I Z X

„ _ Pi , P' 9'

2 vx vy x y

Meetkundige voorstelling van de versnelling van een punt eens lichaams, dat om een vast punt wentelt.

Uit de vergelijkingen ei) blijkt, dat de versnelling uit twee componenten bestaat: de eene heeft tot ontbondenen volgens de met de beweeglijke assen samenvallende vaste assen in de ruimte

1 r r p p q . .

V-X — . = 1 «Z = (2)

Vy Vz Vz Vx ! VV

de andere

®

üe grootte, richting en zin zoowel van de component a als van de component (3 laten zich op de volgende wijze bepalen.

Wat se betreft omdat zoowel

I p q r I vx vy vz

p q r als \p q r

VX Vy VZ I Vx Vy vz

nul is, blijkt dat de versnellingsvector x loodrecht gericht is zoowel op de hoeksnelheidsas a als op den snelheldsvector V van 't punt, alzoo gericht is volgens de loodlijn /, uit het punt op de as n neergelaten, of naar het middelpunt van den cirkel, waarin het punt zich ten tijde t beweegt. Men zou « daarom de middelpuntzoekende versnelling kunnen noemen.

Sluiten