is toegevoegd aan je favorieten.

Theoretische mechanica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoekversnellingsas en hoekversnellingsvector bij de beweging van een lichaam om een vast punt.

Omdat volgens (6) », de waarde is van /2 voor een punt op de eenheid van afstand van de rechte n,, heet deze de hoekversnellingsas, om welke het lichaam draait met de hoekversnelling

Het stuk afgezet op n, , dat door zijn lengte de hoekversnelling en door een pijltje den zin van de wenteling voorstelt. heet de hoekversnellingsvector.

De hoeken, die deze vector met de beweeglijke assen maakt, worden bepaald door

cos (n, X) cos (n, Y) cos (n, Z) i

P' ~ q ~ r' ~ «, '

zoodat q\ r' de projecties zijn van den hoekversnellingsvector al op die assen.

Parallelepipedum van hoekversnellingsvectoren.

Op volmaakt dezelfde wijze als waarop de stelling (i 22) is bewezen, bewijst men de

Stelling. Zijn p', q, r' de projecties op rechthoekige assen van den hoekversnellingsvector op de as n, uitgezet, dan is de versnelling van een punt ten gevolge van de wenteling om n, met de hoekversnelling w, de resultante van de versnellingen, die het punt zal hebben ten gevolge van de wentelingen om de coordinaatassen met de overeenkomstige projecties p, q\ r' als hoekversnellingen.

Meetkundig vindt deze stelling hare uitdrukking in die van het rechthoekig parallelepipedum van hoekversnellingsvectoren, welke stelling gemakkelijk uitgebreid wordt voor een willekeurig parallelepipedum.