Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De coordinaten van zulke punten moeten voldoen aan

I q r \ + »x° = ( — »x° + — V + — ®«° ) — ! J/ 2 j \<w « u / u

en nog twee andere, die hieruit ontstaan door cyclische verwisseling van ƒ, q, r onderling en van x, y, z onderling.

Deze drie vergelijkingen zijn in den volgenden vorm te brengen:

* _ 9 T : y - I r * i : z-\P q

Vy° vz° I Vz° Vx° 1 | Vx° Vy°

m — £— . (I)

P 1 r ^

Deze stellen een rechte lijn voor, gaande door het punt (*1,^1. z.):

I q r r p I I p q

= '»,• V," '■ " • J'> = Vx°\ ' *' = |px° V : (2)

en die evenwijdig is met n. De punten van deze lijn hebben allen de snelheid r. Bijgevolg is (I) de vergelijking van de schroefas.

De afstand r0 van dit punt tot den beweeglijken oorsprong O is

p q r 2 ro = „ „ „ : «4 = <a* voS sin2 (n z>°): u4 vx° vy° vz v 7

of r„ = u0: o>.

Uit de waarde «0 = r0u voor de orthogonale snelheid u0 van den beweeglijken oorsprong ten gevolge van de wenteling om de schroefas blijkt, dat r0 de afstand is van dien oorsprong tot de schroefas.

Hieruit volgt dan verder, dat de wenteling om de schroefas met een hoeksnelheid u aequivalent is met de wenteling om de as n door den oorsprong, ook met de hoeksnelheid u, met nog een verschuiving u0 loodrecht op het vlak van de beide assen, waaruit dan ten slotte weer volgt, dat de verschuiving u0 aequivalent is met een koppel van hoeksnelheidsassen, gelegen in een

Sluiten