Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdstuk v.

Kinematica van de beweging van vloeistoffen en gassen

Bij veranderlijke lichamen onderstellen we dat elk * i punten die op zeker oogenbl.k van de bewe^ ^ nabijheid zijn, d,t gedurende de geheele beweging blién zoodl

van0^; T" 'V™ ^ gedurc"dc ^ Ï

r jnln c» L™, Hf "lijf'' C" »P»«r»Ukeom

geslagen cn dat met de vlodstof meebeweegt, hoewel ver vormende, dezelfde deeltjes zal blijven bevatten.

een beweging heet continu.

Men kan twee wegen inslaan om tot de kennis van de be weging eener vloeistof te geraken.

vl»l<ofp„„l7aa" d° bC",Cgi"S ""

P«T. Z\,:nJZTk' de be""!ging in "" Willek=»ri8

,.'LWCe We kic2cn f» P""> f, waarvan de eoordinaten ten Ti r\ .OP <*» gegeven tijdstip ziin t h- J ' ZU"en die c°ordinaten geworden

J ,y, z. Hier zijn die coordinaten functies van a b c t en wel ten gevolge van de onderstelde continuïteit der 'bew'egin,

P Te/U'JannCCr WC toch uitgegaan waren van een punt

in H .ff"1 V3n dan moete" we dit punt ten tijde/

van « TiTzn fi 7" ? terUgvinden' zoodat kleine variaties ta an «, van <, I,m, variaties J* van*, t, van , )2 van

' ,a" ™ tengevolge leten hébben

U" *

"°'g' da„ V> + U " +

en evenzoo van y en van z.

De snelheid van P ten tijde t heeft tr>t ^

de as<;pn w ^ ontbondenen volgens

assen x , y, z, en de versnelling y, 2".

ruimteen ^ }X'y; Z- Cen wiIIekeuri& gekozen punt van de d°°r de vloeistof ingenomen, dan zal in dat punt ten

Sluiten