Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bepaling. Die standvastige grootheid heet de massa van V lichaam.

In tegenstelling met kracht en versnelling, die gerichte grootheden zijn en daarom meetkundig door een vector kunnen voorgesteld worden, is de massa een niet gerichte grootheid, of, zooals in de vectoranalyse wordt gezegd, een scalaire grootheid.

In overeenstemming met deze feiten, aan de ervaring ontleend, nemen we den volgenden grondregel aan :

In de theoretische mechanica kennen we aan elk punt eener figuur een massa toe, waardoor hut de eigenschap erlangt onder de werking eener bepaalde kracht een bepaalde versnelling te verkrijgen.

In plaats van punten (mathematische punten) spreken we dan van stoffelijke punten.

Eenheid van kracht, van massa, van versnelling.

Laat een kracht K aan een massa 71/ de versnelling A en » » Ky » » » Mx » » Ax

geven, dan is

K _ M A Kx ~ 71/, ' A,

Nemen we nu aan bij de vaststelling van de eenheden, dat de eenheid van kracht aan de eenheid van massa de eenheid van versnelling geeft, en kiezen we Ku 71/,, At tot eenheden, dan is

k = m a (')

of in woorden : het aantal krachtseenheden eener kracht is gelijk aan het prodnkt van 't aantal massa-eenheden van de massa en het aantal versnellingseenheden der versnelling, die de kracht aan die massa geeft\

of korter, doch onnauwkeurig :

kracht is gelijk aan mussa maal versnelling.

Twee van de drie vast te stellen eenheden zijn willekeurig te kiezen. Wij nemen aan voor

eenheid van versnelling : I 71/.

» » massa : die van I L. water van £ C.

Sluiten