Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het produkt van de massa en de ontbondene van de snelheid van een punt in zekere richting heet de ontbondene van de hoeveelheid van beweging tn die richting. De vector er van is de in die richting vallende ontbondene van den vector van de hoeveelheid van beweging.

De bepaling (1,43) voor de maat eener impulsie kan nu als volgt worden uitgedrukt:

Een impulsie wordt gemeten door de hoeveelheid van beweging, die het punt waarop de impulsie werkt, in de richting van de impulsie ontvangt.

Impulsievector.

Een lijn in de richting van de oogenblikkelijke kracht, die door hare lengte de intensiteit der kracht voorstelt heet impulsievector.

De samenstelling en ontbinding van impulsievectoren geschiedt als bij gewone krachtvectoren.

Arbeid van een kracht van standvastige grootte en richting.

Hieronder verstaat men het produkt van de kracht met de projectie op de kracht van den weg door het aangrijpingspunt afgelegd.

De arbeid heet positief, als genoemde projectie in den zin, negatief als ze in tegengestelden zin van de kracht valt.

Arbeid van een kracht die voortdurend verandert van grootte en richting.

Denk de baan van het aangrijpingspunt verdeeld in een aantal deelen en bereken den arbeid verricht bij 't doorloopen van elk deel in de onderstelling, dat de kracht de richting en grootte behoudt die ze bij 't begin van dat deeltje heeft. De som van dl die berekende hoeveelheden arbeid heeft een bepaalde limietwaarde als bovengenoemd aantal deelen tot oneindig groot nadert.

Die limietwaarde is de arbeid door de kracht verricht bij de beweging van het aangrijpingspunt over genoemde baan.

Sluiten