is toegevoegd aan je favorieten.

Theoretische mechanica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbeeld. Een punt wordt met een kracht in de richting loodrecht op een plat vlak naar dat vlak gedreven, die evenredig is met den afstand van 'tpunt tot dat vlak.

Is m de massa van 't punt en r zijn afstand op zeker oogenblik van de beweging, dus m p? r de kracht op dat oogenblik, dan wordt bewezen, dat de arbeid verricht als het punt van den afstand r„ bij 't begin gekomen is op den afstand r, gelijk is aan r\

J"— m p? r d r = '/2 m P* (r„- — r,2).

r.

Eenheid van arbeid.

Hiervoor kiezen wij den kilogrammeter (K. G. M.): den arbeid verricht door een kilogram, als haar aangrijpingspunt een meter in haar richting en zin verplaatst wordt.

In het C. G. S.-stelsel neemt men voor arbeids-eenheid de erg: de arbeid verricht door een dyne bij een verplaatsing van 't aangrijpings punt in den zin van de kracht over een afstand van / cM. Dus

i K.G. M. — 981000 X 100 erg = 9,81 X 101 erg.

In de physica gebruikt men menigmaal als arbeidseenheid

1 Joule = /o' erg = K G. M.

Voor de beoordeeling van het effect eener machine is 't niet voldoende te weten de hoeveelheid arbeid, die verricht is; de tijd waarin die arbeid verricht is moet daarbij in rekening gebracht worden.

In de nijverheid gebruikt men :

de faardekracht = 75 K. G. M. per sec.

In de physica en de electrische nijverheid neemt men :

de Watt = / Joule per sec.

de Kilowatt = 1000 Walt.

dus 1 paardekracht = ^ ^ ^ Kilowatt = r 1000

— 0,736 Kilowatt.

Stelling. De arbeid van een kracht is gelijk aan den arbeid door de ontbondenen van de kracht te zamen verricht.