is toegevoegd aan je favorieten.

Theoretische mechanica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>0_>a f-

dxdrdxorr r

= de ontbondene van de kracht in de richting van de as O X. U is een functie van r, dus van de coordinaten van 't punt.

Een functie van de coordinaten van een punt, die de eigenschap heeft, dat de partieele afgeleide naar een der coordinaten de kracht geeft, die op het punt in de overeenkomstige asrichting werkt, heet krachtfunctie. (!)

HOOFDSTUK VIII.

Statica.

Twee krachten, die op 't zelfde punt werken, zijn alleen dan met elkaar in evenwicht, als ze even groot zijn en in tegengestelden zin werken.

Wij nemen aan, dat evenzoo twee krachten op een vast lichaam werkende, alleen dan met elkaar in evenwicht zijn, als zij volgens dezelfde lijn in tegengestelden zin werken en even groot zijn.

Daaruit volgt, dat de werking van een kracht op een vast lichaam niet verandert als het aangrijpingspunt in de richting van de kracht wordt verplaatst, of, meetkundig uitgedrukt, een krachtveclor mag in zijn eigen richting verplaatst worden.

Herleiding van een stelsel krachten, dat op een vast lichaam werkt.

Door het kiezen van een willekeurig punt van t lichaam (reductiepunt) en daarin aan te brengen twee krachten, die elkaar opheffen en van dezelfde grootte en richting zijn als één van de krachten van het stelsel, wordt verkregen:

i°. een kracht aangrijpende in het gekozen punt, gelijk en evenwijdig aan en in denzelfden zin van die eene kracht van 't stelsel;

2°. een krachtenkoppel, of eenvoudig een koppel.

Wordt evenzoo gehandeld met elk der overige krachten van

het stelsel, dan is de uitkomst:

i». alle krachten van 't stelsel evenwijdig aan zich zeiven naar 't reductiepunt overgebracht;