is toegevoegd aan je favorieten.

Theoretische mechanica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbeeld Het stelsel bestaat uit een lichaam, opgehangen aan een vaste as; een tweede lichaam aan een as, die vast is ten opzichte van 't eerste lichaam, een derde lichaam aan een as, die vast is ten opzichte van 't tweede lichaam enz.

Het aantal coordinaten en bijgevolg het aantal graden van vrijheid van dit stelsel is gelijk aan 't aantal lichamen, dat het stelsel vormt. Die coordinaten zijn : de hoek tusschen een vlak van 't eerste lichaam en een vast vlak in de ruimte, beiden door de eerste as; de hoek tusschen vlakken door de tweede as, 't eene vast met betrekking tot het eerste, het tweede vast met betrekking tot het tweede lichaam, enz.

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat de coordinaten van een punt eens lichaams of van een stelsel lichamen, op een vast assenstelsel, uit te drukken zijn in functies van de coordinaten

J', 4,..; van het lichaam of het stelsel lichamen, en men dus in 't algemeen heeft:

* =/. y = /, (», <p, *,... ), «=ƒ„ (f)

De vorm van de evenwichtsvergelijkingen van een stelsel krachten op een vrij of niet vrij lichaam of een stelsel lichamen werkende, zooals die bepaald worden door de toepassing van het beginsel van virtueele verplaatsingen.

Is het aangrijpingspunt (x, y, z) van cën kracht (,Y, Y, Z) van 't stelsel bepaald door de vergelijkingen (I), dan moeten

x, iy, $ z) in de vergelijking (2,58) vervangen worden door:

Si+U + '♦+••■ = H + U '++&»♦+■••

zoodat (2,58) ten gevolge van de geheel willekeurige waarden 5 9, S tp: S ... uiteenvalt in de volgende :

/.,9a? , „3 v „ 3 z \

s V X 3J + Y -Jj- + Z jj) = 0 (2)

en andere, die uit deze verkregen worden door S te vervangen door 4*, door <f>. . .., wat in 't geheel evenveel vergelijkingen geeft als er graden van vrijheid zijn.