Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een kettinglijn aan, die op behoorlijk gekozen coordinaatassen tot vergelijking heeft

/ x x \

y = V, a ( e» + e ' ^

waarin a = T0: p g, T0 = de spanning in het laagste punt; de spanning T in het punt (x,y) wordt gegeven door

T = T0 of — = Zk .

a y a

Hydrostatica (evenwicht van vloeistoffen en gassen).

Een massadeeltje staat onder de drukking van de omringende vloeistof. Ter bepaling van dien druk in een bepaald punt, denken we ons door dat punt een plat vlak gebracht en in dat plat vlak om dat punt een kring getrokken, die een zeer klein oppervlak o insluit. Is P de druk op dat oppervlak, dan zal de verhouding iJ: A n (gemiddelde druk in dat punt per eenheid van oppervlak berekend) tot een bepaalde limiet naderen als A o onbepaald tot nul nadert. Die limiet heet de druk in het gekozen punt en behoorende tot het aangebrachte vlak.

Omtrent dien druk wordt aangenomen:

i°. dat hij loodrecht op het vlak is gericht;

2°. dat hij dezelfde is hoe ook het vlak door het punt gericht is.

Daaruit volgt, dat de druk in een punt alleen van de plaats van dat punt afhangt, m. a. w.

P = ƒ (*> y, z) (D

de druk p in een punt is een functie van de coordinaten van dat punt.

Bijgevolg is

3 P j d P 3 P dp - dX + T~y dy + 97 dZ (2)

Voor de evenwichtsvergelijkingen van een massadeeltje in het punt (x, y, z) met de dichtheid />, en dat door de beweegkracht van buiten aangrijpend de versnelling (X\ Y, Z) ontvangt, vindt men

Sluiten