Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beneden het vrije niveau van den niet wentelenden cylinder ligt als de rand van aanraking met den cylinderwand er boven.

2°. Het verschil in druk bij twee niveauvlakken volgt denzelfden regel als in 3" van de voorgaande toepassing.

ü. De luchtdruk ter hoogte z boven het oppervlak der aarde.

Neemt men met het oog op de slechte warmtegeleiding der lucht aan, dat de toestandsverandering adiabatisch geschiedt, dan bestaat de volgende betrekking tusschen p (druk) en p (dichtheid) :

J_ = _A pk Pok

waarin k = verhouding van de specif. warmte bij standvastigen druk en die bij standvastig volumen.

De hydrostatische vergelijkingen ((,65) bepalen zich hier tot de laatste, nl

1 d p ( a V

7 rf* met* = (ï+V *

waarin

a = straal der aarde, pu en de dichtheid en drukking op de aarde, p en p dezelfde grootheden op een hoogte z boven de aarde.

De integraal van onze vergelijking, die in den vorm

Cr) * rfCf)= 1° a*s rf(«+»r1

X Po ' V Po 7 po

te schrijven is geeft

*-1

[ _ ( p yV = Ar— 1 fj, g a z ' ^ po ' k P„ a + z '

EINDE !e STUKJE

Sluiten