Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

oefening van het recht van vereenigiug en vergadering.

Art. 3 136

6 Mrt. „ 5 140

» ' 155

7 „ „7 (vervolg) .... 156

, 9 159 ;

„ 14 160

8 , „15 162

i) 16 104 ;

„17 164

, 21 165

„ 22 165

12 „ Ontwerp van wet tot aankoop van 2'/., of 3 pct.'s nationale schuld tot vervanging der schatkistbiljetten in het depot der

muntbiljetten 166

14 „ Ontwerp van wet betreffende de kosten der huizen van bewaring. Algemeene

beraadslaging 170

Interpellatie 175

23 Mei. Kegeling van werkzaamheden 175

29 „ Ontwerp van wet tot voor-

loopige voorziening in sommige waterstaatsbelangen.

Art. 5 177

Algemeene beraadslaging over § 2 180

30 „ Idem (vervolg) 191

31 „ Art. 7, 8, 9. (Amendement

van den heer Th.).... 199 5 Juni. Motie van orde 207

11 ^ Ontwerp van wet tot af¬

schaffing van den accijns op het gemaal 208

12 „ Verzoekschrift 219 (

13 „ Ontwerp van wet tot af¬

schaffing van den accijns op het gemaal (vervolg) . 220

14 „ Art. 2 222

20 „ Staatsbegrooting.

Hoofdstuk VIII 227

21 „ Ontwerp van wet tot goed¬

keuring van eene overeenkomst inet Frankrijk . . 229

22 „ Idem (vervolg) 230

28 „ Ontwerp van wet tot afschaffing van het tonnegeld.

Blz.

Algemeene beraadslaging. 235

Verzoekschrift 239

*

24 Sept. Beraadslaging over het

adres van antwoord op de troonrede.

Algemeene beraadslaging . 241

§ 5 243

§ 6 244

§ 7 246

§ 8 248

§ 12 249

25 „ Toelating van een lid . . 249 3 Oct. Staatsrekening over 1852.

Verslag der commissie . . 251 13 Nov. Idem (vervolg) .... 256 17 „ Staatsbegrooting.

Hoofdstuk V.

Algemeene beraadslaging. 258

22 „ » v (vervolg) 264

23 „ Waterstaat en publieke

werken. Algemeene beraadslaging 274

Verbetering der rivieren enz., art. 70 278

26 „ Onderwijs. Algemeene be¬

raadslaging 280

28 „ Voordracht voor de ..be¬

noeming van een lid van den hoogen raad .... 285

29 Motie van orde over de emancipatie der slaven. . 286

30 „ Staatsbegrooting.

Hoofdstuk V (vervolg). Traktementen van hoogleeraren. enz. te Leiden,

art. 82 288

Tijdelijke tegemoetkoming aan onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere

scholen, art. 95a 290

1 Dec. Geologisch onderzoek, art.

122 292

Hoofdstuk VII.

Algemeene beraadslaging . 293

3 „ Hoofdstuk VIII.

Algemeene beraadslaging. 297

4 „ * v (vervolg) 302

6 „ Verzoekschrift 303

8 „ Staatsbegrooting.

Hoofdstuk X.

Kon. akad. voor de zee- en

Sluiten